Class 10 , 12 Topper's Result

Class 10 , 12 Topper's Result

CLASS 10 TOPPERS 2020

AYUSH KUMAR SINGH

96.6

SHAMBHAVI TRIPATHI

96.6

WARQUA ARIF

95.8

SHAURYA OMAR

94.4

LIPAKSHI MAURYA

93.2

SAURABH SINGH YADAV

93

ANVESHA SIGNH

92.4

UROOJ FATIMA

92.4

SHIVIR AGRAHARI

91.4

PUSHPENDRA SIGNH

91

AYESHA KHAN

90.8

SHREYANSH PANDEY

90.4

AAKRITI NIGAM

90.2

ASHRITA PREETI SINGH

90.2

ANSHI SINGH

90

FARIHA ISLAM

90

KHUSHI SIGNH

90
CLASS 12 TOPPERS 2020

MOHD SAIF

96.8

MOHD. SHOEB

96.4

UTKARSH GUPTA

95.6

DEV BRAT TRIPATHI

95.4

RUCHI DWIVEDI

95.2

ANURAG MAURYA

95.2

ARPIT SRIVASTAVA

93.2

DEVENDRA KUMAR

92.4

ABHAY PRATAB SINGH

90.2

SANJALI RASTOGI

90

ADARSH KUMAR

90